Termos e Condicións

1. ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS
WOE (WOE) acepta pedidos por correo, teléfono, fax ou correo electrónico.Todos os pedidos están suxeitos á aceptación por parte de WOE.Os pedidos deben incluír un Número de Pedido de Compra e especificar os números de catálogo WOE ou os detalles completos dos requisitos especiais.Os pedidos realizados por teléfono deben confirmarse mediante a presentación dunha orde de compra en papel.O envío dunha Orde de Compra suporá a aceptación dos Termos e Condicións de Venda de WOE, establecidos aquí e en calquera Presuposto proporcionado por WOE.
ESTES TERMOS E CONDICIÓNS DE VENDA SERÁN A DECLARACIÓN COMPLETA E EXCLUSIVA DAS CONDICIÓNS DE CONVENCIÓN ENTRE O COMPRADOR E AI.

2. ESPECIFICACIÓNS DO PRODUTO
As especificacións proporcionadas no catálogo de WOE, na literatura ou en calquera cita escrita pretenden ser precisas.Non obstante, WOE resérvase o dereito de cambiar as especificacións e non fai ningunha reclamación sobre a idoneidade dos seus produtos para ningún propósito específico.

3. CAMBIOS E SUBSTITUCIÓNS DE PRODUTOS
WOE resérvase o dereito de (a) facer cambios nos Produtos sen previo aviso e a obriga de incorporar eses cambios en calquera Produto entregado previamente ao Comprador e (b) enviar ao Comprador o Produto máis actualizado, independentemente da descrición do catálogo, se é o caso.

4. CAMBIOS DO COMPRADOR NOS PEDIDOS OU ESPECIFICACIÓNS
Calquera cambio en calquera pedido de Produtos personalizados ou configurados en opcións, ou calquera pedido ou serie de pedidos similares de Produtos estándar, incluíndo pero non limitado a calquera cambio nas especificacións dos Produtos, debe ser aprobado previamente por escrito por WOE.WOE debe recibir a solicitude de cambio do comprador polo menos trinta (30) días antes da data de envío programada.No caso de que se produzan cambios en calquera orde ou nas especificacións do
Produtos, WOE resérvase o dereito de axustar os prezos e as datas de entrega dos Produtos.Ademais, o Comprador será responsable de todos os custos asociados a tal cambio, incluíndo, entre outros, os custos gravados de todas as materias primas, traballos en curso e inventarios de produtos acabados que se atopen ou se encarguen que se vexan afectados por tal cambio.

5. CANCELACIÓN
Calquera pedido de Produtos personalizados ou configurados con opcións, ou calquera pedido ou serie de pedidos similares de Produtos estándar só se pode cancelar mediante a aprobación previa por escrito de WOE, que se pode conceder ou denegar a discreción exclusiva de WOE.Calquera cancelación de pedido, o Comprador será responsable de todos os custos asociados con dita cancelación, incluíndo, entre outros, os custos gravados de todas as materias primas, traballos en curso e inventarios de produtos acabados dispoñibles ou pedidos que se vexan afectados por tal cancelación. facer esforzos comercialmente razoables para reducir tales custos de cancelación.En ningún caso o Comprador será responsable por máis que o prezo do contrato dos Produtos cancelados.

6. PREZOS
Os prezos do catálogo están suxeitos a cambios sen previo aviso.Os prezos personalizados están suxeitos a cambios con cinco días de antelación.A falta de oposición ao cambio de prezo nun pedido personalizado despois do aviso considerarase como aceptación do cambio de prezo.Os prezos son FOB Singapur e non inclúen os gastos de transporte, impostos e seguros.Os prezos indicados non inclúen, e o comprador acepta pagar, calquera imposto especial, estatal ou local, vendas, uso, propiedade persoal ou calquera outro imposto.Os prezos indicados son válidos durante 30 días, a non ser que se indique o contrario.

7. ENTREGA
WOE garante o embalaxe adecuado e enviarase aos clientes por calquera método seleccionado por WOE, a menos que se especifique o contrario na Orde de Compra do Comprador.Despois de aceptar un pedido, WOE proporcionará unha data de entrega estimada e fará todo o posible para cumprir coa data de entrega estimada.WOE non se fai responsable de ningún dano consecuente causado pola entrega tardía.WOE notificará ao comprador calquera atraso previsto na entrega.WOE resérvase o dereito de enviar con antelación ou reprogramar, a menos que o comprador especifique o contrario.

8. CONDICIÓNS DE PAGAMENTO
Singapur: agás que se especifique o contrario, todos os pagos deben pagarse nun prazo de 30 días desde a data da factura.WOE aceptará pagos mediante COD, cheque ou unha conta establecida con WOE.Pedidos internacionais: os pedidos para a entrega a compradores fóra de Singapur deben ser totalmente prepagados en dólares estadounidenses, mediante transferencia bancaria ou mediante carta de crédito irrevogable emitida polo banco.Os pagos deben incluír todos os custos asociados.A carta de crédito debe ser válida durante 90 días.

9. GARANTÍAS
Produtos en stock: os produtos ópticos de stock de WOE teñen a garantía de cumprir ou superar as especificacións indicadas e de estar libres de defectos no material ou na fabricación.Esta garantía terá unha validez de 90 días a partir da data da factura e está suxeita á Política de devolución establecida nestes Termos e Condicións.
Produtos personalizados: os produtos fabricados especialmente ou personalizados teñen garantía de estar libres de defectos de fabricación e de cumprir só as súas especificacións escritas.Esta garantía é válida durante 90 días desde a data da factura e está suxeita á Política de devolución establecida nestes Termos e Condicións.As nosas obrigas en virtude destas garantías limitaranse á substitución ou reparación ou á prestación ao Comprador dun crédito contra futuras compras por un importe igual ao prezo de compra do produto defectuoso.En ningún caso seremos responsables de ningún dano ou custo incidental ou consecuente do Comprador.Os recursos anteriores son o único e exclusivo recurso do Comprador por calquera incumprimento das garantías do presente contrato.Esta garantía estándar non se aplicará a ningún produto que, tras a inspección de Wavelength Singapore, mostre evidencia de danos como resultado dun abuso, mal uso, manipulación incorrecta, alteración ou instalación ou aplicación inadecuadas, ou calquera outra causa allea ao control de Wavelength. Singapur.

10. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Se o comprador considera que un produto é defectuoso ou non cumpre as especificacións indicadas por WOE, o comprador debe notificarlle a WOE nun prazo de 30 días desde a data da factura e debe devolver os bens nun prazo de 90 días desde a data da factura.Antes da devolución do produto, o Comprador debe obter un NÚMERO DE MATERIAL DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN (RMA).Ningún produto será procesado sen un RMA.O comprador debe embalar o produto con coidado e devolvelo a WOE, co porte prepago, xunto co formulario de solicitude de RMA.O produto devolto debe estar no paquete orixinal e libre de calquera defecto ou dano causado polo envío.Se WOE considera que o produto non cumpre as especificacións establecidas no parágrafo 7 para os produtos en stock;
WOE, á súa única opción, reembolsará o prezo de compra, reparará o defecto ou substituirá o produto.En caso de incumprimento do comprador, a mercadoría non será aceptada sen autorización;Os bens devoltos aceptables estarán suxeitos a un cargo de reposición;Os artigos pedidos especiais, obsoletos ou feitos a medida non se poden devolver.

11. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL
Calquera dereito de propiedade intelectual a nivel mundial, incluíndo, sen limitación, invencións patentables (se soliciten ou non), patentes, dereitos de patente, dereitos de autor, obras de autoría, dereitos morais, marcas rexistradas, marcas de servizo, nomes comerciais, segredos comerciais e todas as solicitudes e rexistros de todo o anterior que resulten da execución destas Condicións de venda que sexan concibidas, desenvolvidas, descubertas ou reducidas á práctica por WOE, serán propiedade exclusiva de WOE.Específicamente, WOE será propietario exclusivo de todos os dereitos, títulos e intereses sobre e sobre os Produtos e calquera e todas as invencións, obras de autoría, deseños, coñecementos, ideas ou información descubertas, desenvolvidas, feitas, concibidas ou reducidas á práctica por WOE. , no transcurso da execución das presentes Condicións de Venda.